Start / Artister / Henrik Axelsson
Henrik Axelsson

Thank god it ´s Friday, Eller hur brukar du säga?

Lever du för helgen mer än vardagen? Hur påverkar ditt välmående din förmåga att leda andra eller vara en bra kollega? Detta är några av frågorna som återkommer i Henriks föreläsningar.


Allt fler organisationer kämpar med att:

- Bibehålla sitt varumärke om att vara en attraktiv arbetsgivare.
- Minska en allt ökande sjukskrivningsgrad.
- Hantera ett lägre medarbetarengagemang.
- Öka engagemangsnivån i organisationen.
- Behålla kompetens.
- Hantera stress.
- Utveckla sitt ledarskapsindex.

Vad som kännetecknar alla av dessa utmaningar faller bland annat tillbaka det individuella ansvaret men också på organisationernas förmåga att skapa förutsättningar för individers välmående tjugofyrasju.

Under föreläsningen används både fysiska som psykiska verktyg för ökat välmående.

Henrik Axelsson, före detta Communication Director på Volvo Group Trucks Technology och Malmöpolisen som bytte bana för att arbeta med kommunikation. Han har gått Sveriges Kommunikatörers managementprogram Communication Executives Program, medverkat i Trygghetsrådet bok kommunikatören och har även medverkat i flertal poddar, intervjuer kring välmående tjugofyrasju. 2021 skrev han sin första bok Thank God it’s a new week, en bok om chefs- och medarbetarengagemang. Henrik är också ett bekant ansikte då han på daglig basis publicerar uppskattade inlägg på LinkedIn under välmående tjugofyrasju.

Henrik har erfarenhet av föreläsningsuppdrag i både offentlig som privat sektor. Han har föreläst för små såväl som stora chefs- och medarbetargrupper.

Pressbilder

Om fotograf är angiven, angiv fotograf vid användning

Henrik_Axelsson_pressbild
Foto: Crelle Ekstrand
Henrik_Axelsson_pressbild_2
Foto: Patrik Leonardsson

Hittat artisten du söker?